Day: June 1, 2021

Berita Semasa

1/6/2021 bermulanya…

Selamat datang ke koperasimalaysia.com. Pada tarikh ini bermulanya koperasimalaysia.com dan pada tarikh ini juga negara Malaysia turut menguatkuasakan PKP 3.0. Sektor koperasi juga tidak terkecuali perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Menjadi harapan semua pihak agak Covid-19 ini kelak segera tamat. Oleh itu peranan semua pihak amat diharapkan saling bekerjasama mencegah dan […]

Info Lanjut